Apk keuring

Wat is APK (Algemene Periodieke Keuring)
Auto’s die ouder zijn dan 3 jaar moeten jaarlijks gekeurd worden in het kader van de wet Algemene Periodieke Keuring. Deze wet zorgt ervoor dat het kwaliteitsniveau van de auto’s op de Nederlandse wegen hoog blijft. Bij Automobielbedrijf van der Weide kunt u uw auto bij een grote en kleine onderhoudsbeurt gelijktijdig laten keuren. Wanneer uw auto nog niet toe is aan een onderhoudsbeurt, maar wel inmiddels is opgeroepen voor de keuring, kunt u ook bij Automobielbedrijf van der Weide terecht. Wij kunnen de noodzakelijke reparaties vervolgens direct uitvoeren en u voor andere gebreken vrijblijvend een reparatie- advies geven. De APK-keuring is bij het Automobielbedrijf van der Weide zeer betaalbaar. Onze tarieven vind u hier.

Een goede, veilige auto aanschaffen is één… uw auto ook goed en veilig onderhouden is een andere zaak. Natuurlijk kunt u daar zelf heel wat aan doen. Denk bijvoorbeeld aan koeling, oliepeil, verlichting en bandenspanning. Maar om ervoor te zorgen dat uw auto 100% betrouwbaar en in topconditie blijft is het nodig dat er regelmatig met een vakkundig oog naar gekeken wordt.

APK: Een verstandige zaak

Voor de verkeersveiligheid en voor het milieu is het belangrijk dat uw auto in goede staat is. Daarom is indertijd de Algemene Periodieke Keuring (APK) ingevoerd. Bij deze jaarlijkse keuring wordt onderzocht of uw auto aan de minimale veiligheids- en milieu-eisen voldoet. Dat is op langere termijn ook gunstig voor uw portemonnee, want eventuele mankementen kunnen zo bijtijds verholpen worden.

Wettelijk verplicht

De APK is in Europa wettelijk verplicht voor auto’s die maximaal 3500 kg zwaar en minimaal 3 jaar oud zijn. U kunt uw auto alleen laten keuren bij autobedrijven in Nederland die door de RDW zijn erkend. Dus ook bij Automobielbedrijf van der Weide. Om de kwaliteit te waarborgen houdt de RDW met steekproeven toezicht op de uitvoering van de APK-keuring. Ook moet de keurmeester aan bepaalde eisen voldoen. Na de keuring ontvangt u een keuringsrapport. Daarin staat of uw auto is goedgekeurd of dat er bepaalde mankementen zijn die eerst verholpen moeten worden. De datum van de eerste toelating is bepalend voor de keuring. Die datum is af te leiden van het kentekenbewijs deel 1. Drie jaar na deze datum moet de auto voor het eerst worden gekeurd.